V sklopu različnih aktivnosti projekta “From grain to life”, smo gimnazijci 3. letnika obiskali Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Prijeten in poučen obisk, ki ga je vodila vodja laboratorija, ga. Barbara Škrjanc, dipl. ing. kem., ni bil le “ena ekskurzija” pač pa obisk z namenom doseganja učnih ciljev. Ga. Škrjanc se ukvarja s področjem živil. Natančneje z oceno skladnosti živil, predvsem s področjem kemijske varnosti in kakovosti ter pravilnega označevanja živil. Razložila nam je kaj pomeni pojem – zdrava hrana. Ugotovili smo, da je slednji tesno povezan z zakonodajo iz področja varne hrane tako iz vidika mikrobiološke kot kemijske varnosti.

Kemijsko varnost živil obsega predvsem področje ostankov pesticidov v živilih, aditivov in onesnaževal. Med slednje uvrščamo tudi kovine, nitrati, mikrotoksini in drugi.

Na področju aditivov v laboratoriju analizirajo konzervanse, sladila, barvila in polifosfate.

Pri svojem delu sodelujejo z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na področju analiz in ocene skladnosti analiziranih vzorcev v okviru vsakoletnega monitoring živil kot tudi vzorcev, ki so odvzeti ob uvozu.

Vsako leto opralvjajo tudi analize brezalkolholnih pijač, predvsem jih zanimajo vsebnosti barvil, sladil in konzervansov.

V laboratoriju smo spoznali celoten postopek – sprejem živila, obdelavo, priprava na analizo, postopek analize in zaključno interpretacijo rezultatov analize posameznega vzorca.

Dijaki smo dobili celostno predstavo o poteku procesov in protokolih, ki so povezani z varnostjo živil, ki jih vsakodnevno izbiramo na naših trgovskih policah.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v Ljubljani smo obiskali pod mentorstvom profesoric Ane Kocjančič Tomazin in Klare Kresevič.

Galerija slik


(Število obiskov: 39)
Dostopnost