ITS

INTERDISCIPLINARNI TEMATSKI SKLOPI V ŠOL.L. 2020/21

NARAVOSLOVJE:

2.letnik: Kras – voda kot občutljiv del ekosistema

Povezujejo se kemija, biologija in geografija, z nalogami sodelujemo tudi v eTwinning projektu s šolami iz Francije, Grčije in Hrvaške, z naslovom Ranljivi ekosistemi.

3. letnik: Vpliv športa in prehrane na psihofizično uspešnost dijakov

Povezujemo kemijo, biologijo, športno vzgojo in slovenščino. Dijaki sledijo programu telesne vadbe in prehrane ter raziskujejo učinke in posledice.

DRUŽBOSLOVJE:

2.letnik: Voda – vir življenja

Sodelujejo geografija, zgodovina in informatika. Dijaki Izdelajo geografske karte v digitalni obliki (mlini, žage in drugi objekti na in ob Pivki, Nanoščici, Cerkniščici … nekoč in danes).

3. letnik: Odklonskost in duševne motnje

Sodelujejo psihologija, sociologija, slovenščina in matematika (statistika). Dijaki spoznajo probleme odklonskega vedenja, ki krši družbene norme in duševnih motenj, opravijo raziskavo širšo raziskavo in obdelajo podatke.

MEDNARODNI:

2. letnik: Sem prostor in okolje

Sodelujemo v projektu Erasmus+ s šolo iz Španije, ki vključuje enotedensko izmenjavo dijakov, in povezujemo tuje jezike, umetnost in informatiko. Dijaki raziskujejo šolo kot prostor, spoznajo osnove likovnega in industrijskega oblikovanja ter pripravijo idejne načrte za izboljšanje šole kot prostora za učenje.

3. letnik: Komuniciranje z različnimi javnostmi

Dijaki spoznajo različne oblike komuniciranja z javnostjo in promocije. Izdelajo različne promocijske materiale z uporabo različnih kanalov in digitalnih orodij. Sodelujejo v norveškem programu medijske pismenosti. Povezujejo se  tuji jeziki, slovenščina in informatika.

Prisluhni radio reklami o projektu FROM GRAIN TO LIFE:

in o predmetu ITS mednarodni!


(Število obiskov: 387)