ITS

ITS – INTERDSCIPLINARNI TEMATSKI SKLOPI

Šolsko leto 2023/24

ITS-NARAVOSLOVJE

2. LETNIK:  Skrivnostni svet krasa

Povezujejo se  kemija, biologija in geografija preko katerih raziskujemo enkratne pojave kraškega sveta. Dijake, ki jih zanima naravoslovje,  raziskujejo, hodijo na teren in izvajajo različne laboratorijske poskuse.

3. LETNIK:  Vpliv športa in prehrane na psihofizično uspešnost dijakov

Povezujemo kemijo, biologijo in športno vzgojo. Dijaki sledijo programu telesne vadbe in prehrane ter raziskujejo učinke in posledice.

ITS-DRUŽBOSLOVJE

2. LETNIK: Rapalska meja

Zgodovina se povezuje z matematiko in sociologijo. Sklop povezuje področja družboslovja in naravoslovja. usmerjeni le v eno področje, imajo radi zgodovino, pa tudi naravoslovne vede in radi rišejo. Povezujejo se z Notranjskim muzejem in pripravijo razstavo.

3. LETNIK: Odklonskost in duševne motnje

Sodelujejo psihologija, sociologija in matematika (statistika). Dijaki spoznajo probleme odklonskega vedenja, ki krši družbene norme in duševnih motenj, opravijo raziskavo širšo raziskavo in obdelajo podatke. Obiščejo ustanove na tem področju.

ITS-MEDNARODNI:

2. LETNIK: Erasmus+ mobilnost

Osrednja tema projekta je Hrana prihodnosti, ki povezuje področje trajnostnega razvoja z jeziki in digitalno pismenostjo. Dijaki raziskujejo, kakšna bo naša hrana v prihodnosti. Obvezni del programa je dvakrat enotedenska mednarodna izmenjava s partnersko šolo iz Španije (Albatera, Alicante).

3. LETNIK: Podjetništvo in trajnostni razvoj

Dijaki razvijajo podjetniške kompetence s poudarkom na trajnostnem razvoju. Sodelujejo v projektu Moje podjetje (ustanovijo podjetje in prodajajo izdelke) in tekmujejo v Evropskih statističnih igrah. Dijaki tako razvijajo svoje kompetence uporabe različnih digitalnih orodij, raziskovanja različnih podatkovnih baz, kritičnega razmišljanja in podjetnosti ter podjetništva.


(Število obiskov: 723)
Dostopnost