ITS

ITS – INTERDISCIPLINARNI TEMATSKI SKLOPI

NARAVOSLOVJE:

2. letnik: Skrivnostni svet Krasa

Povezujejo se kemija, biologija in geografija, z nalogami sodelujemo tudi v eTwinning projektu s šolami iz Francije, Grčije in Hrvaške, z naslovom Ranljivi ekosistemi.

3. letnik: Vpliv športa in prehrane na psihofizično uspešnost dijakov

Povezujemo kemijo, biologijo, športno vzgojo in slovenščino. Dijaki sledijo programu telesne vadbe in prehrane ter raziskujejo učinke in posledice.

DRUŽBOSLOVJE:

2.letnik: Obleka naredi človeka in človek naredi obleko

Povezali smo geografijo in zgodovino. Pri geografiji bomo spoznali nekatere rastline in materiale iz katerih so naša oblačila ter njihov vpliv na okolje tekom pridelave. Nato bomo raziskali še vpliv tekstilne industrije na okolje. Pri tem si bomo pomagali z različnimi internetnimi viri ter dokumentarnimi oddajami. Pri zgodovini bomo spoznali razvoj oblačil od prazgodovine do sedanjega časa. Po teoretičnem delu bo spomladi sledil praktični del, kjer si bomo ogledali razstavo o tekstilijah v Tehniškem muzeju v Bistri ter primere dobre prakse recikliranja oblačil v Ljubljani. Na šoli bomo tudi sami ustvarjali s tekstilom in na koncu priredili modno revijo ter izmenjevalnico oblačil. Naredili smo razstavo o usnju in krznu.

3. letnik: Odklonskost in duševne motnje

Sodelujejo psihologija, sociologija, slovenščina in matematika (statistika). Dijaki spoznajo probleme odklonskega vedenja, ki krši družbene norme in duševnih motenj, opravijo raziskavo širšo raziskavo in obdelajo podatke.

MEDNARODNI:

2. letnik: Sem prostor in okolje

Sodelujemo v projektu Erasmus+ s šolo iz Španije, ki vključuje enotedensko izmenjavo dijakov, in povezujemo tuje jezike, trajnostni razvoj, podjetništvo in informatiko. V letošnjem letu dijaki raziskujejo turizem v naši regiji: prevladujoče vrste turizma, kako turistični produkti sledijo smernicam trajnostnega razvoja in katere nove produkte bi še lahko ponudili turistom. Naše zaključke in ideje bomo primerjali s španskimi in kot rezultat ponudili na trg tri nove poslovne ideje za turistične točke.

3. letnik: Okolje in podjetništvo

Dijaki spoznavajo okolje, onesnaževanje okolja ter razvijajo podjetniške kompetence.

Dijaki pripravijo različne promocijske materiale za ozaveščanje o problematiki mikroplastike in drugih problemih varovanja okolja. 

Sodelujejo v različnih projektih: Erasmus+ projekt »Mikroplastika – jutrišnji makro problem«, Evropske statistične igre in Moje podjetje.

Dijaki tako razvijajo svoje kompetence uporabe različnih digitalnih orodij, raziskovanja različnih podatkovnih baz, kritičnega razmišljanja in podjetnosti ter podjetništva.

Povezujejo se tudi različni tuji jeziki (predvsem angleščina), slovenščina, informatika in ekonomija. 


(Število obiskov: 542)
Dostopnost