O gimnaziji

Odločitev za nadaljnje šolanje, tako za vrsto šolanja kot tudi za konkretno šolo, ni med lažjimi v življenju. Mnogi ste bili v osnovni šoli uspešni učenci in učenke, marsikaj vas zanima, niste pa še prepričani o tem, kaj bi želeli postati v življenju. Gimnazija v Postojni je za vas prava izbira.

Gimnazija v Postojni izvaja splošnoizobraževalni program. Usposablja vas za razumevanje samih sebe, naravnega, družbenega in kulturnega okolja; razvija kritično mišljenje, pripravlja na vseživljenjsko učenje; spodbuja k samoizobraževanju in stalnemu osebnostnemu razvoju. Predstavlja temelj nadaljnjega šolanja na visokošolski (praviloma univerzitetni) stopnji, saj omogoča pridobivanje znanja in razvijanje sposobnosti, spretnosti in navad, ki so za to potrebne.

Z gimnazijskim izobraževanjem pridobite različne kompetence in mnogi dosežete kar največjo stopnjo odličnosti na različnih področjih: jezikovnem, družboslovno-kulturnem, matematičnem, naravoslovno-tehniškem, informacijskem, športnem itd. Gimnazija daje čas in možnosti, da v vas dozorijo poklicne odločitve; da jasneje opredelite svoje poklicne cilje in ambicije ter se po uspešno opravljeni splošni maturi odločite za katero koli smer študija.

Gimnazijski program vsebuje obvezni in izbirni del ter obvezne izbirne vsebine (OIV). Najobsežnejši je obvezni del, ki je za vse gimnazije enak. Vsaka šola pa ima nekaj posebnosti pri drugem tujem jeziku, izbirnih predmetih in obveznih izbirnih vsebinah.


(Število obiskov: 1.860)
Dostopnost