Obvezne izbirne vsebine

Obvezne izbirne vsebine (OIV) so vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu gimnazija. Šola ima pri njihovi ponudbi in organizaciji precej avtonomije, nekaj pa je prepuščeno tudi prosti izbiri dijaka/inje.

V sklop OIV spadajo tudi različni večdnevni tabori, projektni dnevi in strokovne ekskurzije po Sloveniji in v tujino.

1. LETNIK

Dejavnost Št. ur
OBVEZNI DEL
športni dnevi 12
zdravstvena vzgoja 6
delavnice na temo zasvojenosti 2
delavnice na temo državljanske kulture 6
zdravniški pregled 6
učenje učenja 5
knjižnično-informacijska znanja (ogled mestne knjižnice) 2
kulturno umetniške vsebine s področja glasbe 7
spoznavni vikend 16
enodnevna ekskurzija Trst- Gradež-Oglej 8
ekološko-naravoslovni dan 6
SKUPAJ OBVEZNI DEL 76
PROSTA IZBIRA 14
ekskurzija (Firence)
SKUPAJ 90

 

2. LETNIK

Dejavnost Št. ur
OBVEZNI DEL
športni dnevi 18
naravoslovni dan 6
učenje socialnih veščin 6
gledališka ali filmska predstava 6
dan prometne vzgoje 6
SKUPAJ OBVEZNI DEL 42
PROSTA IZBIRA 48
ekskurzija na Dunaj 24
letna šola v naravi 24
SKUPAJ 90

 

3. LETNIK

Dejavnost Št. ur
OBVEZNI DEL  
športni dnevi 12
zdravniški pregled 6
karierna orientacija, TŠI 6
knjižnično informacijska znanja 2
SKUPAJ OBVEZNI DEL 26
PROSTA IZBIRA 64
EU 6
ogled seje DZ in naravoslovne vsebine 6
naravoslovno – podjetniški tabor 24
ekskurzija v tujino 24
drugo, gledališka ali filmska predstava 4
SKUPAJ 90

 

4. LETNIK

Dejavnost Št. ur
OBVEZNI DEL  
športni dnevi 12
informativni dan 6
karierna orientacija 6
gledališka predstava 6
SKUPAJ 30

 

Tabori 

  1. letnik: spoznavni vikend
  2. letnik: šola v naravi
  3. letnik: naravoslovno–družboslovno–športni tabor na Debelem Rtiču

Ekskurzije

Obvezne izbirne vsebine (OIV) so vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu gimnazija. Šola ima pri njihovi ponudbi in organizaciji precej avtonomije, nekaj pa je prepuščeno tudi prosti izbiri dijaka/inje.

V sklop OIV spadajo tudi večdnevne tradicionalne strokovne ekskurzije, ki jih organizirana naša šola.

1. letnik

2. letnik

  • zgodovinsko-geografska ekskurzija na avstrijsko Koroško
  • zgodovinska ekskurzija na Dunaj

3. letnik

  • večdnevna strokovna ekskurzija v Rim, Neapelj in Pompeje (ali v drugo prestolnico)

(Število obiskov: 767)
Dostopnost