Uspehi naših dijakov

Splošna matura

Naši dijaki so na splošni maturi zelo uspešni, v zadnjih petih letih vedno nad 92%. Dosegajo rezultate nad državnim povprečjem, npr. v šol.l. 2019/20 smo bili 2 procenta nad slovenskim povprečjem in leta 2014/15 kar 3 procente.

Vsako leto imamo tudi od tri do pet zlatih maturantov, ki dosežejo več kot 30 točk.

Tekmovanja, natečaji in razpisi

Dijaki se udeležujejo tekmovanj iz znanja na različnih predmetnih področjih na šolskem, regijskem in državnem nivoju, ter vsako leto dosegajo veliko bronastih, srebrnih in zlatih priznanj. Uvrstili smo se tudi na mednarodna tekmovanja in olimpijade, tako smo se udeležili tudi geografske mednarodne olimpijade v Rusiji 2015.

Prav tako sodelujemo na razpisih za raziskovalne naloge (npr. za Krkino nagrado), v zadnjih letih smo dosegli bronaste in srebrne Preglove plakete.

Glede na interese dijakov se udeležujemo tudi različnih natečajev in razpisov na lokalnem, državnem in mednarodnem nivoju, kjer dosegamo tudi lepe rezultate.

Tudi na športnem področju smo zelo uspešni, saj imamo dijake, ki so aktivni športniki in dosegajo vrhunske rezultate na državnem in mednarodnem nivoju. Tem dijakom, preko posebenega statusa, tudi šola omogoča prilagojeno opravljanje obveznosti.


(Število obiskov: 237)