V petek, 20. 5. 2022, smo z interdisciplinarnim tematskim sklopom naravoslovje, obiskali Planinsko polje. Planinsko polje je eno najslikovitejših kraških polj v Sloveniji. V dolžino meri šest kilometrov, v širino pa dva kilometra. Po njem vijuga reka Unica z različnimi pritoki. Polje je večkrat letno poplavljeno. Takrat se gladina vode ponekod dvigne do kar deset metrov. Voda s Planinskega polja ponika v podzemlje na severozahodnem delu polja, v več kot sto petdeset požiralnikih in ponorih.

Obiskali smo ga zaradi velike naravne pestrosti in živalskega sveta po zaslugi katerih je tudi uvrščeno v Naturo 2000, evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah članicah Evropske unije z osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost. Medtem, ko je zaradi izjemnih geomorfoloških posebnosti naravna vrednota, narodnega pomena.

Južni del polja s Planinsko jamo so leta 1984 zavarovali kot krajinski park. Na tem polju so tudi številne zaščitene živalske in rastlinske vrste kot so pisana penica, rjavi srakoper ter travniška morska čebulica.

Našo pot smo začeli ob Ravbarjevem stolpu, ki je bil nekoč namenjen varovanju pomembne prometne povezave med Ljubljansko kotlino in Jadransko obalo, trenutno ga pa prenavljajo. Nato smo se spustili na pot ob reki Unici ter svojo pot nadaljevali med skozi naselje Planina, ter po poteh med travniki do ruševin gradu Hošperk. Po poti smo slišali zanimive stvari o živalstvu in rastlinstvu na Planinskem polju. Na poti nazaj smo imeli priložnost hranjenja konjev. Celotna učna pot je bila sicer predolga za naš omejen čas, ker je dolga kar pet kilometrov. Učna pot je poimenovana Scilkina učna pot. Ime je dobila po tu travniški morski čebulici (Scilla litardierei), ki uspeva le tukaj. 

Aleks Premrl 2.a, Jan Kogej 2.b


(Število obiskov: 243)
Dostopnost