Tabori

Obvezne izbirne vsebine (OIV) so vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu gimnazija. Šola ima pri njihovi ponudbi in organizaciji precej avtonomije, nekaj pa je prepuščeno tudi prosti izbiri dijaka/inje.

V sklop OIV in ID spadajo tudi različni večdnevni tabori in projektni dnevi.

VEČDNEVNI TABORI 

  1. letnik: spoznavni vikend
  2. letnik: šola v naravi v Prekmurju ali Planici
  3. letnik: športno – podjetniško – naravoslovni tabor na Debelem Rtiču

Ekskurzije

Obvezne izbirne vsebine (OIV) so vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu gimnazija. Šola ima pri njihovi ponudbi in organizaciji precej avtonomije, nekaj pa je prepuščeno tudi prosti izbiri dijaka/inje.

V sklop OIV spadajo tudi večdnevne tradicionalne strokovne ekskurzije, ki jih organizirana naša šola.

  1. letnik
  1. letnik
  1. letnik
  • večdnevna strokovna ekskurzija v eno izmed evropskih mest (Praga, Rim, Amsterdam…)

(Število obiskov: 660)