Tabori in projektni dnevi

Obvezne izbirne vsebine (OIV) so vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu gimnazija. Šola ima pri njihovi ponudbi in organizaciji precej avtonomije, nekaj pa je prepuščeno tudi prosti izbiri dijaka/inje.

V sklop OIV in ID spadajo tudi različni večdnevni tabori in projektni dnevi.

VEČDNEVNI TABORI 

  1. letnik: spoznavni vikend
  2. letnik: letna šola v Planici
  3. letnik: podjetniško – naravoslovni tabor na Debelem Rtiču

 

PROJEKTNI DNEVI

  1. letnik: Moja hrana-ves planet
  2. letnik: geografska odkritja

(Število obiskov: 266)