Predmetnik

Pri vseh predmetih poteka pouk po prenovljenih učnih načrtih. Ti med drugim omogočajo večjo izbirnost vsebin in več povezovanja med predmeti in področji. Tako pri poučevanju sodelujemo učiteljice in učitelji različnih predmetov in skupaj izpeljemo marsikatero uro pouka.

V vsakem letniku je vsaj nekaj dni pouka izpeljanih v obliki projektnih dni na določeno temo (npr. Hrana in zdravje, Posledice geografskih odkritij, Soline itd.), kjer se povežejo vsebine iz učnih načrtov različnih predmetov.

Predmetnik gimnazije

 

Predmeti                                                              Letnik  1.  2.  3.  4. Letno ur
a) Obvezni predmeti
1 Slovenščina 4 4 4 4 560
2 Matematika 4 4 4 4 560
3 Angleščina 3 3 3 3 420
4 Drugi tuj jezik (NEM, ITA, FRA, ŠPA) 3 3 3 3 420
5 Zgodovina 2 2 2 2 280
6 Športna vzgoja 3 3 3 3 420
7 Glasba 1,5 52
8 Likovna umetnost 1,5 52
9 Geografija 2 2 2 210
10 Biologija 2 2 2 210
11 Kemija 2 2 2 210
12 Fizika 2 2 2 210
13 Psihologija 2 70
14 Sociologija 2 70
15 Filozofija 2 70
16 Informatika 2 70
b) Nerazporejene ure 3 3 11 630
Obvezne izbirne vsebine (letno število ur) 90 90 90 90 300
SKUPAJ UR (tedensko, letno število ur) 32 32 32 32 4800

 

Izbirni predmeti
Predmeti                                                               Letnik  1.  2.  3.  4. Letno ur
b) Nerazporejene ure                         Po izbiri šole 1 1 3
01 Slovenščina 1
02 Matematika 1
03 Angleščina 1
05 Zgodovina 0,5
09 Geografija 0,5
10 Biologija 0,5
11 Kemija 0,5
b) Nerazporejene ure                        Po izbiri dijaka   2 2 8

 

 


(Število obiskov: 557)