Krožki

Na šoli imamo različne krožke oziroma obšolske dejavnosti, med njimi naslednje:

 

KROŽEK  MENTOR
Likovna delavnica Teja Logar Morano, prof.
Bralni klub Mateja Rebec Hreščak, prof. (Postojna in Ilirska Bistrica)
Gledališki abonma Jasna Kramar Leban, prof. (Postojna in Il. Bistrica)
Naravoslovni krožek

Klara Kresevič Bajec, univ. dipl. ing. kem. teh.

Ana Kocjančič Tomazin

Šolsko glasilo Špice različni mentorji/ce
Plesna skupina PUME Marinka Gabriel, prof.
Košarka (dijakinje/dijaki) Aleš Masterl, prof.
Nogomet Aleš Masterl, prof.
Odbojka

Alenka Vodopivec, prof. (dijakinje)

Aleš Masterl, prof. (dijaki)

Atletika (dijakinje/dijaki)

Peter Jurca, prof.

Mojca Habič, prof.

Akrobatska skupina Marinka Gabriel, prof.
Lokostrelstvo Marinka Gabriel, prof.
Strelstvo Mojca Habič, prof. (streljanje z zračno puško)
Gimnastika Marinka Gabriel, prof.
Smučanje

Peter Jurca, prof. (dijaki)

Marinka Gabriel, prof. (dijakinje)

Šolska športna tekmovanja profesorji/ce športne vzgoje (Postojna in Ilirska Bistrica)
Računalniški krožek Spletko Inge Šajn
Zgodovinski krožek

Sonja Škrlj Počkaj, prof., Eneja Božič, prof.

(Postojna in Ilirska Bistrica)

Dramski krožek

Katja Koren Valenčič, prof. (Postojna in Ilirska Bistrica)

Eva Kristan, prof.

Prostovoljno delo Marija Pirih, univ. dipl. psih. (Postojna in Ilirska Bistrica)
Avtogeni trening Marija Pirih, univ. dipl. psih. (Postojna in Ilirska Bistrica)
Šolski orkester Big Band Tomaž Nedoh
Mladi in denar Uroš Turk, prof. (Postojna)
Popotniški krožek

Danijela Horvat, prof., Mateja Kafol, prof.

(Postojna in Ilirska Bistrica)

 

Drugi krožki glede na interese dijakov/dijakinj.

Organizirani so tudi krožki v okviru priprav dijakov in dijakinj na različna tekmovanja (biologija, kemija, fizika, matematika, tekmovanje za Cankarjevo priznanje, tuji jeziki, geografija itd.), ki jih vodijo profesorji/ce posameznih predmetov.

 

 


(Število obiskov: 270)