Izbirni predmeti

Dijaki in dijakinje se v gimnaziji učite dveh tujih jezikov. Kot prvi tuji jezik poučujemo angleščino, pri drugem tujem jeziku pa lahko na naši gimnaziji izbirate med francoščino, italijanščino, nemščino in španščino.

V 1. letniku je predmetnik določen za vse šole enako; izbirni predmeti niso predvideni. V višjih letnikih pa je določeno število ur (t. i. nerazporejene ure) namenjenih predmetom in področjem po vaši izbiri.

V 2. in 3. letniku so izbirnim predmetom namenjene po 3 ure. Naša gimnazija glede na interese dijakov in dijakinj ponuja izbiro s področja naravoslovja, družboslovja, informatike, tujih jezikov itd. Kot tretji tuji jezik je mogoč izbor iz nabora jezikov, ki jih sicer poučujemo tudi kot drugi tuji jezik (francoščino, italijanščino, nemščino in španščino).

Pouk izbirnih predmetov navadno vključuje več projektnega dela, terenskega dela, pripravo razstav, sodelovanje z zunanjimi institucijami, vključevanje v mednarodne projekte itd.

V 4. letniku praviloma izberete dva predmeta, ki ju opravljate tudi na maturi. Izbirate lahko med: kemijo, biologijo, fiziko, geografijo, zgodovino, sociologijo, psihologijo in tujimi jeziki. Ti predmeti so v nižjih letnikih obvezni za vse, v 4. letniku pa samo za tiste, ki jih izberejo. Izjema so zgodovina in tuji jeziki, ki so v obveznem delu predmetnika tudi v 4. letniku, vendar so predvidene dodatne ure za tiste, ki si katerega od njih izberejo kot izbirni maturitetni predmet.


(Število obiskov: 207)