Ekskurzije

Obvezne izbirne vsebine (OIV) so vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu gimnazija. Šola ima pri njihovi ponudbi in organizaciji precej avtonomije, nekaj pa je prepuščeno tudi prosti izbiri dijaka/inje.

V sklop OIV spadajo tudi večdnevne tradicionalne strokovne ekskurzije, ki jih organizirana naša šola.

  1. letnik

 

  1. letnik

 

  1. letnik
  • večdnevna strokovna ekskurzija v Rim, Neapelj in Pompeje
    ali
  • večdnevna strokovna ekskurzija v Prago

 


(Število obiskov: 268)